Klädd för krig. Adliga officerare och deras uniformer under Gustav III:s tid.

I en digital kulturkväll uppmärksammas adliga officerare och deras uniformer under Gustav III:s tid.

Gustav III:s krig mot Ryssland utkämpades under tre sommarhalvår med början 1788. Det var sista gången Sverige på egen hand framgångsrikt förde krig mot en europeisk stormakt. Berömda är de svenska segrarna vid Valkeala och Svensksund 1790. Hela Sverige var engagerat, men kriget utkämpades på finsk mark. På slagfältet stred man på linje med gevär och fällda bajonetter. Samtidigt utkämpade Arméns flotta de största sjöslag som någonsin ägt rum på Östersjön, med innovativa fartygstyper som byggts industriellt vid varvet i Karlskrona. Gustav III:s ryska krig rymde även svenska false flag-operationer och ett högt politiskt spel. Gustav III:s armé presenteras här, med fokus på de adliga officerarna och deras uniformer och vapen.

Martin Markelius är intendent på Armémuseum och aktuell med den prisbelönta boken Gustav III:s armé. Inspelningen ägde rum utan publik i Riddarhussalen, den 23 mars 2021.

 

I bokverket Gustav III:s armé beskriver och visar författaren hur armén såg ut och förklarar historiska bilder utifrån uniformerna. Här hur Anckarström piskas på Riddarhustorget.


Foto: Medströms bokförlag.