Medlemsträffar

Uppskattade möten

Syftet med dessa träffar är att ättemedlemmar ska få information om Riddarhusets verksamhet och möjlighet att träffa varandra. Kommande medlemsträff blir i Stockholm under 2024. Inbjudan kommer skickas ut till berörda.

Tidigare platser där det varit medlemsträffar: