Medlemsträffar

Uppskattade möten

Syftet med dessa träffar är att ättemedlemmar ska få information om Riddarhusets verksamhet och möjlighet att träffa varandra. Kommande medlemsträffar blir i Stockholm under våren 2023 för södra Stockholm samt ev. i Sundsvall/Umeå under sensommaren 2023 för norra Sverige. Inbjudan kommer att skickas ut till berörda.

Tidigare platser där det varit medlemsträffar: