Uppdatera uppgifter

Hjälp oss med uppgifter

Riddarhuset behöver ättemedlemmarnas hjälp att hålla stamtavlorna, Adelskalendern och adressregistret uppdaterade och korrekta. Vi tar tacksamt emot uppgifter angående födslar, vigslar och dödsfall i familjen, inte minst vad gäller ättemedlemmar som bor utomlands. Ring till kansliet, tel. 08-723 39 90 eller skicka e-post: kansli@riddarhuset.se. Tack!