Bibliotek

Boka tid för forskning

Till den genealogiska avdelningen hör ett bibliotek om cirka 5 000 böcker, framför allt innehållande genealogisk och heraldisk litteratur. Den som vill ägna sig åt släktforskning kan boka tid i Riddarhusets bibliotek. Riddarhuset lånar inte ut böcker men det går bra att läsa på plats.

Önskar du bidra med en boktitel eller boka tid för att besöka biblioteket, vänligen kontakta riddarhusamanuensen, tel. 08-723 39 97, e-post: genealogi@riddarhuset.se.

Observera att Riddarhuset inte kan ta emot bokade besök i biblioteket i anslutning till kulturkvällar och övriga evenemang.