Digital kultur hösten 2023 & våren 2024

Riddarhusplafonden. Teknik och influenser i David Klöcker Ehrenstrahls konstnärskap

Den tyskfödde konstnären David Klöcker Ehrenstrahl gjorde omfattande resor i Europa kring 1600-talets mitt.

Riddarhusets stora plafondmålning från 1675, Dygdernas rådslag, visar hur Ehrenstrahl kunde omskapa motiv, budskap och renodlad teknik som han kommit i kontakt med utomlands och anpassa dessa till de svenska förhållandena.

Sabrina Norlander Eliasson är professor i konstvetenskap. I detta föredrag berättar hon om tillkomsten av Ehrenstrahls mästerverk.

Familjen som bodde i Riddarhuset 1935–1952

Riddarhusets sällskapsvåning var tidigare riddarhussekreterarens tjänstebostad.

Charles-Emile von Oelreich var den siste riddarhussekreteraren som bodde med sin familj på Riddarhuset (1935–1952).

Här berättar hans son Jan von Oelreich, i samtal med Carl Jan Granqvist, om hur det var att växa upp i palatset.

Följ med Jan von Oelreich på en rundvandring i hans tidigare bostad: https://youtu.be/a6vq7T72Sew

Adelns historia i Finland på 1700-talet

Familj och släkt. Självbild och sällskapsliv. Idévärld och materiell kultur. Sådant bryts eller omvandlas långsammare än politiska strukturer.

Johanna Ilmakunnas, professor i nordisk historia, berättar här om adeln i Finland under 1700-talet. Föredraget knyter an till ny forskning som lyfter fram betydelsen av släktnätverk, uppfostran och hemmiljö i den tidens föränderliga värld.

Jean de la Vallée. En arkitekt och hans verk

Den franske arkitekten Simon de la Vallée blev 1642 överfallen av en berusad överste på Stortorget i Stockholm och så svårt misshandlad att han dog.

Sonen Jean, som gick i lära i faderns yrke, sändes 1646 på en längre studieresa med Rom som mål. Resan var det första steg som togs för att förse den nya stormakten Sverige med välutbildade konstnärer.

Efter hemkomsten 1650 blev Jean de la Vallée snart kunglig arkitekt med långt större maktbefogenheter än sina företrädare. Han var nu landets främste arkitekt.

I detta föredrag berättar Claes Ellehag om den arkitekt som fullbordade Riddarhuset och gjorde svensk arkitektur europeisk.

Ehrenstrahl och porträttkonsten

Den svenska stormaktstiden och dess människor känner vi inte minst genom alla fantastiska porträtt av kungar, drottningar, fältmarskalkar och andra framstående svenskar.

De är påfallande ofta utförda av David Klöcker Ehrenstrahl, tidens främste målare i Sverige och den förste konstnär att adlas.

Lars Olof Larsson är professor emeritus i konstvetenskap. I detta nyinspelade föredrag får vi möta en kavalkad av det sena 1600-talets ansikten och ta del av porträttens budskap.

Mindre helgon och mer maktspelare? Dag Hammarskjöld i storpolitiken

Vem var han egentligen, denne Dag Hammarskjöld?

Den störste svenske diplomaten under 1900-talet och en internationell celebritet. Som FN:s generalsekreterare tampades han med de stora elefanterna i världspolitiken. I Sverige var han uppburen och idealiserad men även missförstådd.

Hör diplomaten Staffan Carlsson berätta om en komplex, strategisk och motsägelsefull Dag Hammarskjöld som navigerade i storpolitiken med flyhänthet och fantasi.