Andrarumsfonden

Andrarumsfonden välkomna ättlingar till Christina Piper att ansöka om stipendier och understöd

En av de äldsta fonderna som samförvaltas av Riddarhuset är Andrarumsfonden, bildad genom fideikommisskapital av Christina Piper med syfte att genom stipendier och understöd underlätta ekonomiskt för alla som härstammar från henne. Grunden till fonden har sitt ursprung i den framgångsrika verksamhet som Christina Piper bedrev vid alunbruket i skånska Andrarum.

Christina Piper fick fem döttrar och en son, alla gifte sig adligt:
Charlotta Christina gifte sig med Ture Gabriel Bielke och är stammoder till grevliga ätten Bielke nr 29. Hedvig Maria gifte sig med Sten Arvidsson Natt och Dag och är stammoder till friherrliga ätten Sture. Ulrika Eleonora gifte sig med Bengt Johansson Ribbing och är stammoder till friherrliga ätten Ribbing af Koberg. Sophia Carolina gifte sig med Axel Löwen och är stammoder till grevliga ätten Löwen nr 84. Sonen Carl Fredrik Piper gifte sig med grevinnan Ulrika Christina Mörner af Morlanda.

Administrationen av fonden sköts av en styrelse som består av personer som själva är ättlingar till Christina Piper.

Styrelsen välkomnar fler ansökningar. Det går att ansöka om stipendier för eftergymnasiala studier vilket även innefattar privata skolor, folkhögskolor, konstnärliga utbildningar med mera. Understöd kan sökas av de som är ekonomiskt behövande enligt Skatteverkets definition. Det är av avgörande vikt att samtliga understödstagare uppfyller detta kriterium för att fonden ska kunna behålla sin skattefrihet.

Den som vill ansöka om medel ur fonden använder sig av blanketter som finns tillgängliga här:

Stipendieansökan

Understödsansökan

Alla nya sökanden, adliga som icke adliga, måste kunna styrka sitt släktskap med Christina Piper.

Ansökningsperioden är densamma som för ansökan till Riddarhusets övriga fonder, 1 juli–15 oktober varje år.

Välkommen med din ansökan!
Styrelsen för Andrarumsfonden