Släktföreningars rum

Släktföreningsrummet

Släktföreningar och vissa till Riddarhuset knutna föreningar kan boka Släktföreningarnas rum för sammanträden. Det är en möteslokal för upp till tio personer. Kontakta kansliet för bokning och priser, tel. 08-723 39 91, kansli@riddarhuset.se.