Registrerade släktföreningar

Släktföreningar

Släktföreningen Adlercreutz
Stiftad 1950.
Ordf. Anders Adlercreutz

Släktföreningen Aminoff
Stiftad 1935.
Ordf. Wilhelm Aminoff

Släktföreningen Ankarcrona
Stiftad 1994.
Ordf. Theodor Ankarcrona

Armfeltska släktföreningen
Stiftad 2019.
Ordf. Elisabeth Armfelt

Barnekowska släktföreningen
Stiftad 1989.
Ordf. Friherre Carl-Johan Barnekow
barnekow.org

Släktföreningen Beck-Friis
Stiftad 1946.
Ordf. Friherre Mårten Beck-Friis
beck-friis.info

Belfrageska släktföreningen
Stiftad 1911.
Ordf. Petter Belfrage

Ätten Berg von Lindes släktförening
Stiftad 1928.
Ordf. Adrian Berg von Linde

Bildtska släktföreningen
Stiftad 1936.
Ordf. Nils Bildt

Boltensternska släktföreningen
Stiftad 1940.
Ordf. Joakim Boltenstern

Släktföreningen Braunerhielm
Stiftad 1994.
Sekr. Robert Braunerhielm

Släktföreningen Breitholtz
Stiftad 1950.
Ordf. Claës Breitholtz
breitholtz.org

Bäärnhielms släktförening
Stiftad 1989.
Sekr. Göran Bäärhielm

Släktföreningen Carpelan i Finland
Stiftad 1936.
Ordf. Friherre Johan Carpelan

Grevliga och friherrliga ätterna Cederströms släktförening
Stiftad 1906.
Ordf. Friherre Clas Cederström

Ätten Crafoords släktförening
Stiftad 1991.
Ordf. Sean Crafoord

Släktföreningen Dalman
Stiftad 2019.
Ordf. Ulf Dalman

Släktföreningen de Besche
Stiftad 1995.
Ordf. Magnus de Besche

De Geerska släktföreningen
Stiftad 1960.
Ordf. Friherre Jan-Carl G.G. De Geer af Finspång

Släktföreningen de Laval
Stiftad 1970.
Ordf. Claude M de Laval

Douglas-Lagerfeltska släktföreningen
Stiftad 1948.
Ordf. Greve Wilhelm Douglas

Drakenbergska släktföreningen
Stiftad 1965.
Kontaktperson: Erik Drakenberg

Släktföreningen Du Rietz
Stiftad 2000.
Kontaktperson Claes Du Rietz

Ehrenkronska släktföreningen
Stiftad 2015.
Ordf. Friherre Carl Ehrenkrona

Friherrliga och grevliga ätterna von Essens släktförening
Stiftad 1931.
Ordf. Friherrinnan Beata Hammarskiöld

Föreningen Estenbergska släkten
Stiftad 1960.
Ordf. Daniel Lennartsson
estenberg.com

Falkenbergska släktföreningen
Stiftad 1909.
Ordf. Greve Fredrik Falkenberg
falkenberg.nu

Fleetwoodska släktföreningen
Stiftad 1934.
Ordf. Friherre Richard Fleetwood

Släktföreningen von Friesendorff
Stiftad 2016.
Ordf. Johan von Friesendorff

Fägerskiöldska släktföreningen
Stiftad 1951.
Ordf. Friherre Johan Fägerskiöld

Ätten Gierttas Släktförening
Stiftad 1985.
Ordf. Helena Giertta

Släktföreningen Gripenberg i Finland
Stiftad 1952.
Ord. Marianne Gripenberg-Gahmberg
http://www.gripenberg.fi

Gyllenbergska släktföreningen
Stiftad 1971.
Ordf. Eric Gyllenberg
www.gyllenberg.nu

Gyllenhammerska ättens släktförening
Stiftad 1916.
Sekr. K. Rikard P. Gyllenhammar

Gyllenramska släktföreningen
Stiftad 1985.
Ordf. Therése Gyllenram

Gyllenstiernska släktföreningen
Stiftad 1983.
Ordf. Margareta Gyllentierna Caligiuri
gyllenstierna.se

Hallenborgska släktföreningen
Stiftad 1990.
Ordf. Magnus Hallenborg

Hamiltonska släktföreningen
Stiftad 1886.
Ordf. Greve Gustaf Hamilton
hamiltonska.org

Hammarskiöldska släktföreningen
Stiftad 1911.
Tf ordf. Magnus Hammarskiöld
hammarskjöld.se

Släktföreningen von Heijne
Stiftad 1958.
Ordf. Carl von Heijne

Hermelinska släktföreningen
Stiftad 1911.
Ordf. Johan Hermelin
hermelin.net

von Hofstenska släktföreningen
Stiftad 2002.
Ordf. Henrik von Hofsten
vonhofsten.org

Släktföreningen Hård af Segerstad
Stiftad 1949.
Ordf. Christer Hård af Segerstad

Hårlemanska släktföreningen
Stiftad 2000.
Ordf. Johan Hårleman

Släktföreningen Ihre
Stiftad 1978.
Ordf. Christian Ihre

Klingsporska släktföreningen
Stiftad 1938.
Ordf. Edward Klingspor
familjenklingspor.se

Släktföreningen af Klint
Stiftad 2022.
Ordf. Richard af Klint

Släktföreningen af Klinteberg
Stiftad 1996.
Ordf. Thomas af Klinteberg

Släktföreningen von Krusenstierna
Stiftad 1987.
Ordf. Otto von Krusenstierna
krusenstierna.se

Kuylenstiernska släktföreningen
Stiftad 1976.
Ordf. Richard Kuylenstierna

Ätterna Lagerbergs släktförening
Stiftad 1944.
Ordf. Catharina Lagerberg
lagerberg.se

Lagercrantzska släktföreningen
Stiftad 1980.
Sekr. Denise Lagercrantz

Langenskiöldska släktföreningen
Stiftad 1993.
Ordf. Friherre Sebastian Langenskiöld

Släktföreningen Leijonhufvud
Stiftad 1897.
Ordf. Friherrinnan Jenny Leijonhufvud
leijonhufvud.se

Släktföreningen Leijonmarck
Stiftad 1981.
Ordf. Gustaf Leijonmarck
leijonmarck.se

Grevliga ätten Lewenhaupts släktförening
Stiftad 1910.
Ordf. vakant
lewenhaupt.com

Liljencrantzska columbarie- och släktföreningen
Stiftad 1943/2005.
Ordf. Friherrinna Agnes Liljencrantz

Liljenstolpska Släktföreningen
Stiftad 2016.
Ordf. Lars Liljenstolpe
liljenstolpe.org

Släktföreningen Lilliecreutz
Stiftad 2014.
Ordf. Henrik Malmsten

Lilliestiernska Släktföreningen
Stiftad 2016.
Ordf. Rickard Lilliestierna

Släktföreningen för de adliga ätterna Lilliehöök af Fårdala och af Gälared och Kolbäck
Stiftad 1911.
Ordf. Anders Lilliehöök af Fårdala
lilliehook.org

Släktföreningen Lindencrona
Stiftad 1961.
Ordf. Gustaf C.A. Lindencrona

Lohjelm Släktförening
Stiftad 1996.
Ordf. Riikka Piironen

Löwenhielmska släktföreningen
Stiftad 1937.
Ordf. Cecilia Löwenhielm
lowenhielm.org

Släktföreningen Montgomery
Stiftad 1982.
Ordf. Jonas F. Montgomery

Kommendörätten Montgomerys släktförening
Stiftad 2009.
Ordf. Henrik Montgomery
montgomery1960.se

Munck af Rosenschöldska Släktföreningen
Stiftad 1953.
Ordf. Sara Jonasson

Mörnerska släktföreningen
Stiftad 1897.
Ordf. Greve Claes Mörner af Morlanda
mörner.se

Ätten Natt och Dags släktförening
Stiftad 1949.
Kontaktperson Anna Natt och Dag
nattochdag.org

Nordenfeltska släktföreningen
Stiftad 1939.
Ordf. Fredrik Nordenfelt
nordenfelt.info

Ätterna Nordenskiölds släktförening
Stiftad 1928.
Ordf. Louise Nordenskiöld
nordenskiöld.se

Släktföreningen von Otter
Stiftad 1993.
Ordf. Friherre Claes von Otter

Släktföreningen Oxenstierna af Korsholm och Wasa
Stiftad 1992.
Ordf. Greve David Oxenstierna
http://www.oxenstierna.org

Släktföreningen Palmcrantz
Stiftad 1992.
Ordf. Alvar Palmcrantz
https://archive.is/wsMdp

Palmstiernska släktföreningen
Stiftad 1921.
Ordf. Friherrinnan Agneta Palmstierna
https://palmstiernska.se

Pauli släktförening
Stiftad 2000.
Ordf. Joakim Pauli
pauli.se

Ätten af Petersens släktförening
Stiftad 1950.
Ordf. Carl af Petersens

Svenska von Platen-föreningen
Stiftad 1883.
Ordf. Eric von Platen
svenskavonplatenforeningen.se

von Postska släktföreningen
Stiftad 1919.
Ordf. Lina von Post

Friherrliga ätten Rappes släktförening
Stiftad 1955.
Ordf. Cecilia Rappe

Rennerfeltska släktföreningen
Stiftad 1952.
Ordf. Magnus Rennerfelt

Reuterswärdska släktföreningen
Stiftad 1919.
Ordf. Malcolm Reuterswärd
reutersward.info

Ribbingska släkföreningen
Stiftad 1932.
Ordf. Louise Ribbing

Ridderstolpska släktföreningen
Stiftad 1981.
Ordf. Greve Carl-Gustaf von Frischen Ridderstolpe

Grevliga ätten von Rosens släktförening
Stiftad 1910.
Ordf. Greve Fredrik von Rosen
svenskavonrosen.se

af Sandebergska släktföreningen
Stiftad 1949.
Ordf. Ingrid af Sandeberg

Schedvinska ättens släktförening
Stiftad 1956.
Ordf. Börje von Schedvin
schedvinskaatten.se

Schefferska släktföreningen
Stiftad 1981.
Ordf. Carl Scheffer

Föreningen släkten Schildt i Sverige
Stiftad 1984.
Ordf. Annika Schildt
schildt.me

Släktföreningen Schmiterlöw
Stiftad 1994.
Ordf. Andreas Schmiterlöw

Släktföreningen von Schwerin
Stiftad 2015.
Ordf. Friherrinna Ebba von Schwerin Tollstén

Silfverstolpska släktföreningen
Stiftad 1927.
Ordf. Marie Silfverstolpe

Silfverswärdska släktföreningen
Stiftad 1912.
Ordf. Katarina Silfverswärd

Sparreätternas släktförening
Stiftad 1919.
Ordf. Friherre Ulf Sparre
sparre.nu

Släktföreningen för grevliga ätten Spens nr 54
Stiftad 1973.
Ordf. Greve Sven-Henrik Spens
spens.org

Tyska Släktföreningen Stackelberg
Ordf. Friherre Wolfhart von Stackelberg

Stenfeltska Släktföreningen
Stiftad 1987.
Ordf. Helene Winberg
www.stenfelt.org

Stiernspetzska släktföreningen
Stiftad 1917.
Ordf. Peter Stiernspetz

Stiernstedtska släktföreningen
Stiftad 1913.
Ordf. Petter Stiernstedt

Stjernswärdska släktföreningen
Stiftad 2015.
Ordf. Carl-Georg Stjernswärd

Stuartska släktföreningen
Stiftad 1965.
Ordf. Charlotte Stuart

Släktföreningen Svinhufvud i Westergötland
Stiftad 1959.
Ordf. Marcus Svinhufvud
svinhufvud.se

Söderhielmska släktföreningen
Stiftad 1977.
Ordf. Henrik Söderhielm

Tersmedenska släktföreningen
Stiftad 1912.
Ordf. Göran Tersmeden

Släktföreningen Tham och Tamm
Stiftad 1919.
Tillförordnad ordf. Vibeke Tham
http://www.tham-tamm.se

Ätten Thotts Släktförening
Stiftad 2018.
Ordf. Greve Peder Thott

Ätten Tolls släktförening
Stiftad 1953.
Ordf. Helmut Baron von Toll
toll-europe.se

Släktföreningen Uggla
Stiftad 1935.
Ordf. Charlotte Uggla
uggla100.se

Wachtmeisterska släktföreningen
Stiftad 1897.
Ordf. Greve C. Hans H:son Wachtmeister

Wærnska släktföreningen
Stiftad 1964.
Ordf. Rasmus Wærn

Släktföreningen von Walden
Stiftad 2000.
Ordf. Lars von Walden
vonwalden.se

Virginska släktföreningen
Stiftad 1955.
Ordf. Johan Virgin
virginfamily.se

Svenska Wrangelsföreningen
Stiftad 1934.
Ordf. Greve Carl-Gustaf Wrangel af Sauss
Wrangel.org

Åkerhielmska släktföreningen
Stiftad 1917 (1922)
Ordf. Friherrinnan Héléne Berg
akerhielm.info