Guidad visning

Guidad visning efter bokning

Guidade gruppvisningar bokas efter särskild överenskommelse. Visningar kan hållas på svenska, engelska eller tyska. Kontakta amanuensen, tel. 08-723 39 97, visning@riddarhuset.se.

Priser för dessa privata visningar är:
Vardagar (kl. 09.00-17.00): 1 200 kronor plus entréavgift (60/40 kr) per person.
Kvällar och helger: 2 000 kronor plus entréavgift (60/40 kr) per person.

Observera att Riddarhuset, utöver sin ordinarie besökstimme, inte håller öppet för allmän rundvandring vid dessa tider, utan att det endast gäller privata sällskap som bokat guidad visning i förväg.

Gratis besök för skolklasser

Skolklasser e (företrädesvis från gymnasiet) får under lärares ledning avgiftsfri guidad visning samt fritt inträde. Boka hos amanuensen, tel. 08-723 39 97, e-post:  visning@riddarhuset.se