Kontakt

Kontaktuppgifter

Besök: Riddarhustorget 10
Post: Box 2022, 103 11 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-723 39 90
E-post: kansli@riddarhuset.se

Hitta hit – karta

Organisationsnummer: 802002-8018
GLN: 736802002819

Fakturaadress:
Riddarhuset
FE927-PAA9999 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND
E-post: riddarhuset@pdf.scancloud.se

Presskontakt/media

Louise Ribbing, tel. 070-544 14 10, e-post: louise.ribbing@riddarhuset.se

Kontakt för allmänna ärenden

Bokningar, kapitationsärenden: kansli@riddarhuset.se

Guidade visningar: visning@riddarhuset.se

Genealogi, bibliotek, arkiv: genealogi@riddarhuset.se

Adelskalendern, legala notiser: ak@riddarhuset.se

Webbutiken och beställningar: order@riddarhuset.se

Kontaktuppgifter till kansliet.

Riddarhusets festvåning

Källarmästare Sita von Essen, tel. 070-886 66 85, e-post: sita@riddarhuscatering.se