Starta släktförening

Ett flerdimensionellt värde

Det finns ett stort värde i att varje släkt har en släktförening. Ett värde som har flera dimensioner, såväl ur ett historiskt som framtida perspektiv, ett juridiskt/immateriellt perspektiv och inte minst personligt och familjemässigt. Riddarhuset bistår gärna introducerade ätter som vill bilda eller utveckla sin släktförening. Kontakta kansliet för mer information, tel. 08-723 39 90, e-post: kansli@riddarhuset.se.