Starta släktförening

Ett flerdimensionellt värde

Det finns ett stort värde i att varje släkt har en släktförening. Ett värde som har flera dimensioner, såväl ur ett historiskt som framtida perspektiv, ett juridiskt/immateriellt perspektiv och inte minst personligt och familjemässigt. Riddarhuset bistår gärna introducerade ätter som vill bilda eller utveckla sin släktförening.

Det som man bland annat behöver komma in med till Riddarhuset är stadgar för sin släktförening. Tips på hur man kan skriva stadgar finns här.

Kontakta kansliet för mer information, tel. 08-723 39 90, e-post: kansli@riddarhuset.se.