Adelskalendern

Sveriges Ridderskap och Adels kalender

Adelskalendern  är Riddarhusets presensmatrikel över alla levande ättemedlemmar. Den utkommer var tredje år och den kommande utgåvan – Adelskalendern 2025 – är den 110:e i ordningen.

I Adelskalendern presenteras de 657 (2024) levande ätterna med fullständigt vapen och en historisk ingress. Personinnehållet baseras på folkbokföringens offentliga register och på ättemedlemmarnas svar på Riddarhusets korrekturbrev som skickas ut i februari 2024.

Svar på korrekturutskicket önskas innan 30 april 2024 och ges på adelskalendern.se . Inloggningsuppgifter finns på de utskickade korrekturbreven. Vänligen kontakta redaktionen via e-post ak@riddarhuset.se vid frågor.

Adelskalendern 2025 kan förhandsbeställas till ett förmånligt pris i webbutiken innan 1 november.

Redigeringen av Adelskalendern

En vanlig fråga till redaktionen är vem som skall stå med och inte. I och med att adelskapet ärvs genom den s.k. agnatiska principen redovisas inte barn till adliga kvinnor (om de inte är gifta med adelsmän). Generellt stryks avlidna män utan barn och avlidna kvinnor ur kalendern. Bland de som står kvar finner vi de vars make/maka är i livet och de kvinnor som är mödrar eller svärmödrar till nu levande personer. Det är viktigt att komma ihåg att Adelskalendern grundar sig på Riddarhusets genealogier, stamtavlorna, vilka sedan 1700-talet förs av Riddarhuset. Där stryks ingen utan alla ättemedlemmar och ingifta, levande som döda, står alltid kvar.

I Adelskalendern redovisas:

  • Fullständiga namn, tilltalsnamn markerat. Namn som ogift.
  • Födelsedatum (men inte för avlidna eller f.d. ingifta personer).
  • Akademisk titel
  • Aktuell yrkestitel, aktuell arbetsgivare
  • Ev. utmärkelser/ordnar upptagna i Adelskalenderns avsnitt Förkortningar
  • Bostadsort
  • Giftermålsdatum (för levande personer och pågående äktenskap)
  • Skilsmässoår
  • Dödsår

I Adelskalendern redovisas presensuppgifter, det som är aktuellt just nu. I stamtavlorna däremot samlas alla tillgängliga biografiska uppgifter och de rymmer alltså även sådan information som av utrymmes- och andra skäl inte kan tas med i Adelskalendern. Där redovisas historiska uppgifter om t.ex. tidigare uppdrag och arbetsgivare samt uppgifter från äldre kalendrar. Där redovisas också plats (församling/distrikt) för födelse, giftermål och död. Uppgifter om tidigare giften och skilsmässodatum finns också i stamtavlorna.