Sköldebrev

En av världens främsta samlingar av sköldebrev

Sköldebrevet är själva intyget på adelskapet. De utfärdades av den regerande monarken eller förmyndarregeringen. I sköldebrevet fastställdes vapnets utseende och oftast det adliga namnet. Det innehöll en avbildning av vapnet och en detaljerad beskrivning i text, en så kallad blasonering. Denna information låg sedan till grund för kopparplåtens målning. Vid sköldebrevet fästes stora rikssigillet.

Förvaras i toppmodernt arkiv

Riddarhuset har en av världens främsta samlingar av sköldebrev, sannolikt den största. Dessa gamla och sköra dokument förvaras enligt konstens alla regler i det arkiv som sedan 2012 finns på Riddarhuset. Sköldebreven visas inte för allmänheten.

Stort forskningsvärde

Riddarhuset har ett stort forskningsintresse av att lokalisera och dokumentera sköldebrev i privat ägo och efterlyser all sorts information som kan vara behjälplig i denna fråga. Den genealogiska avdelningen vill även uppmana privata ägare att deponera eller donera dessa viktiga och fragila dokument på Riddarhuset så att de förvaras i en säker och optimal miljö. För mer information om dessa möjligheter, vänligen kontakta riddarhusgenealogen, tel. 08-723 39 95, e-post: genealogi@riddarhuset.se.