Att vara ättemedlem

Att förvalta förfädernas arv

Historien har lämnat adelns ättemedlemmar ett arv att ta del av men också att underhålla. Den som föds eller gifter sig in i en ätt som är introducerad på Riddarhuset ingår i ett sammanhang som utgörs av den svenska adelns historia, riddarhuspalatset och den verksamhet som styrs av Ridderskapet och adeln.

Förmåner

Som medlem i en på Riddarhuset introducerad ätt kan du:

  • söka stipendier och understöd från Riddarhusets fonder
  • boka festvåningen i palatset
  • få Riddarhusets medlemstidskrift Arte et Marte
  • söka medlemskap i till Riddarhuset närliggande föreningar

För myndig ätteman som är svensk medborgare gäller att den årliga kapitationsavgiften om 350 kronor är betald för att kunna ta del av dessa förmåner (gäller även för hustru och omyndiga barn). Kapitationsavgiften går till underhåll och vård av riddarhuspalatset.

Forskning och information

Genom de genealogier som Riddarhuset för finns möjlighet för släkt- och historieintresserade att förkovra sig i sin egen eller andras ätter.

Förpliktelser

För att detta historiska arv ska finnas kvar även i framtiden behöver Riddarhuset de enskilda ättemedlemmarnas hjälp, i synnerhet med genealogierna, men också med annat engagemang – som att söka stipendier eller understöd där det är tillämpligt och gärna delta i föreningsverksamhet.

De ättemedlemmar som får möjlighet att bidra till verksamheten genom exempelvis rätten att representera ätten och rösta i adelsmötet eller erbjudanden om förtroendeuppdrag i till exempel utskott eller valberedning, uppmanas att delta.

Hjälp Riddarhuset med genealogierna

För att Riddarhuset ska kunna fortsätta föra adelns genealogier är det av stor vikt att samtliga ättemedlemmar besvarar korrekturet som skickas ut i samband med produktionen av Adelskalendern vart tredje år. Även dessemellan uppskattas att ättemedlemmar meddelar ändrade personförhållanden (födslar, vigslar, avlidna), i synnerhet vad gäller de som bor utomlands. Riddarhuset tar tacksamt emot hjälp från ättemedlemmar vad avser information om utlandsboende släktingar. Kontakta kalenderredaktören, tel. 08-723 39 96, ak@riddarhuset.se.

Avsägelse

Det går inte att avsäga sig sitt adelskap. Det är ett arv som man föds eller gifter sig till och det går att påverka lika lite som det går att påverka att ens far eller svärfar skulle härstamma från exempelvis Öland eller Sundbyberg. Ättemedlemmar kan aktivt avsäga sig delaktighet i verksamheten genom att kontakta Riddarhuset och meddela detta. Det innebär att de inte betalar kapitationsavgift, inte kan söka ur Riddarhusets fonder (ej heller omyndiga barn eller hustru kan då söka), inte boka palatset samt att de inte får korrektur till Adelskalendern eller andra utskick från Riddarhuset. Vill de senare återuppta kontakten med Riddarhuset kan de betala den samlade skulden (kapitationsavgiften) och får då åter möjlighet att till exempel söka stipendier och understöd.