Stamtavlor

En personhistorisk skattkammare

I Riddarhusets stamtavlor redovisas omkring 330 000 personer – levande och döda, adliga och ingifta. Stamtavlorna består av en sammanställning av ätten med släktträd och en beskrivning av ättens historia. Till varje person ska finnas uppgifter om när och var denne är född och död, samt eventuella giftermål och barn. I många fall finns även en kortfattad biografi. Innehållet i stamtavlorna bygger på de genealogier och biografica-uppgifter som under århundraden lämnats till Riddarhuset, löpande intern forskning, externa källor och extern forskning. Det finns med andra ord en hel del uppgifter i stamtavlorna som kan vara av intresse för den som släktforskar eller som söker information om en historisk person i en ätt.

Pågående stamtavleprojekt

Stamtavlorna kompletteras efter hand som forskning sker. För närvarande pågår ett stort projekt med en komplettering och omstrukturering av stamtavlornas innehåll. En nyhet är att syskon till den adlade förs in i stamtavlorna.