Sök understöd

Ansökan om understöd 2024

Nästa ansökningsperiod öppnar den 1 juli och pågår fram till den 15 oktober 2024. Ansökan nås via digital länk där det även går att ansöka om att bli ombud för barn eller släktingar både innan och under själva ansökningsperioden.

https://ansokan.riddarhuset.se