Festvåning

Välkommen till Riddarhusets festvåning

Riddarhuspalatset uppfördes 1641-1672 och är ett fantastiskt hus att ha bjudningar i. Direktionen vill främst att huset ska användas av ättemedlemmarna för att fira familjära sammankomster, vilket det står i Riddarhusets allmänna bestämmelser: Arrangemang skall ha privat, personlig och familjär karaktär. Huset ska användas men också bevaras för kommande generationer, vilket är viktigt att tänka på både under planeringen av sitt evenemang och när själva tillställningen äger rum. Vi är alla med och värnar om ett historiskt arv.

Palatset är en utmärkt plats att fira högtider i, stora som små. De vackra salarna är perfekta för middagar och mottagningar. I Lantmarskalksvåningen ryms upp till 150 sittande gäster, 120 i stora salen och ytterligare 30 i det angränsande spelrummet. För mindre sällskap, 14 sittande gäster, används den lilla matsalen som ligger i Sällskapsvåningen.

Parken på södra sidan, framför huvudentrén, anlades i samband med att Riddarhustorget byggdes om 1917. Parken på norra sidan tog form under 1800-talet och består till stor del av gräsmattor. Dessa får inte beträdas och det är inte tillåtet att ha någon del av sin tillställning i parken, däremot är det en utmärkt plats för fotografering.

Palatset är cirka 2 200 kvm, med vackra salar och ett stort trapphus. Det finns emellertid inte några utrymmen att förvara exempelvis presenter eller musikutrustning i samband med tillställningar. På grund av detta måste vi be er som hyr att ta med eventuella tillhörigheter när ni lämnar palatset.

Riddarhuset är ofta är bokat flera gånger i veckan och i regel varje helg. Vanligtvis är alla lördagar bokade ett år i förväg och de populära sommarmånaderna två år i förväg. Palatset har stängt för bokningar från midsommarveckan till andra veckan i augusti, mitten av december till trettonhelgen samt under påsk.

Kontaktuppgifter                                Allmänna bestämmelser