Donationer och despositioner

Professionell förvaring av värdefulla dokument

Sköldebrev är historiskt  intressanta dokument som är viktiga att bevara för samtiden och framtiden. Alltför många sköldebrev i privat ägo förstörs dessvärre genom felaktig förvaring. Riddarhuset tar kostnadsfritt emot depositioner och donationer av sköldebrev samt tar tacksamt emot aktuella uppgifter om innehav av sköldebrev i privat ägo eller på offentliga institutioner.

För frågor kring detta, kontakta riddarhusgenealogen, tel. 08-723 39 95, e-post: genealogi@riddarhuset.se.

Donation

En donation innebär att äganderätten fullt ut överlåts till Riddarhuset som gåva. Donation föredras av många framför deposition då det en gång för alla löser problem vad gäller bodelning och säkrande av sköldebrevets förvaringsmiljö.

När en donation har anmälts och godkänts av riddarhusdirektionen får donatorn ett donationsbevis och en digital dokumentation av sköldebrevet. Donationen redovisas i Arte et Marte och riddarhuset.se med bild på vapenskölden och omnämnande av donatorns namn. Om sköldebrevet gäller en levande ätt kan den bli föremål för bildåtergivning i Adelskalendern. Donatorn, alternativt dennes barn eller barnbarn, får en livstidsprenumeration på Adelskalendern som utkommer vart tredje år.

Deposition

Deposition innebär att äganderätten fullt ut kvarstår hos deponenten men att sköldebrevet kostnadsfritt förvaras i Riddarhusets arkiv och att det försäkras av Riddarhuset.

När depositionen har anmälts och godkänts av riddarhusdirektionen erhåller deponenten ett depositionsbevis samt en digital dokumentation av sköldebrevet. Depositionen redovisas i Arte et Marte och på riddarhuset.se med bild på vapenskölden och omnämnande av deponentens namn. Ett deponerat sköldebrev kan lyftas ur arkivet och visas för intresserade och välrenommerade forskare eller övriga ättemedlemmar. Depositionen kan hävas genom skriftlig anmälan. När riddarhusdirektionen formellt har godkänt hävandet kan sköldebrevet uthämtas. Det tar vanligtvis en månad.

Donationsgratifikation

– donatorn får ett donationsbevis

– donatorn får en digital dokumentation av sköldebrevet

– donationen redovisas i Arte et Marte

– sköldebrevet kan bli föremål för bildåtergivning i Adelskalendern

– donatorn inbjuds till Riddarhusdirektionens årliga jullunch

– donatorn, alternativt dennes barn, får en livstidsprenumeration på Adelskalendern som utkommer vart tredje år.