Kapitationsavgift

Riddarhuskapitationsavgift

Riddarhuspalatset ägs gemensamt av Ridderskapet och adeln, som är skyldigt att ansvara för dess underhåll och vård. För detta ändamål utgår enligt Riddarhusordningen en årlig avgift, 350 kr, den så kallade kapitationsavgiften.

1866 års Riddarhusordning § 5 Mom. 1

”En till myndig ålder kommen adelsman, som är mantalsskriven i riket, är skyldig att varje år, under vilket han taxeras till statlig eller kommunal inkomstskatt erlägga den avgift – riddarhuskapitationsavgift – som för riddarhusets underhåll och därmed sammanhängande ändamål kan varda av ridderskapet och adeln beslutad. Avgiften skall erläggas före årets slut.”

Riddarhuset har en omfattande kultur- och besöksverksamhet. Kansliet sköter verksamheten, där släktforskning och släktförhållanden (genealogi) är centralt för Riddarhuset som institution i värnandet av ett historiskt arv.

Kapitationsavgiften berör cirka 6 000 myndiga, manliga ättemedlemmar boende i Sverige, av cirka
28 000 personer i världen med ett släktnamn av adlig ätt (657 st), som introducerats på Riddarhuset.

Som betalande, myndig, manlig ättemedlem och därtill familjemedlemmar, erhålls följande möjligheter:

  • Söka stipendier för studier.
  • Söka understöd vid ekonomiskt behov.
  • Boka Riddarhuspalatset för privata tillställningar till mycket förmånligt pris.
  • Delta som släktrepresentant vid Adelsmötet vart tredje år (huvudman har företräde).

Tidningen Arte et Marte skickas ut till ättemedlemmar 2 ggr/år.

Vill du mottaga löpande information via e-post från Riddarhuset? Skriv in din e-postadress i fältet längst ner på sidan.

Önskar du kontakta oss direkt, e-post: kansli@riddarhuset.se

BG: 5509-4221

PG: 132 98 95-5

IBAN: SE35 5000 0000 0585 1103 0816

BIC: ESSESESS