Arte et Marte

Arte et Marte är Riddarhusets medlemstidskrift som utkommer med två nummer per år, vanligen i början på februari och mitten av september. Den distribueras hem till ättemedlemmar bosatta i Norden, övriga kan teckna prenumeration i webbutiken. Tidigare utgåvor finns att läsa i vårt digitala kulturarkiv.

Arte et Marte innehåller reportage, intervjuer och artiklar med anknytning till Riddarhuset och Ridderskapet och adeln.

Den som är intresserad av att annonsera i tidskriften kan ta kontakt med redaktören, e-post: arteetmarte@riddarhuset.se.

Utgivningsplan 2024

Nr 1.2024
Utkommer i mitten av februari.
Redaktionsmöte den 6 oktober.
Deadline, texter: 13 november 2023
Sista dag för bokning av annons: 18 december 2023

Nr 2.2024
Utkommer i mitten av september.
Deadline, texter: 15 juni
Sista dag för bokning av annons:  1 augusti