Riddarhusets medaljer

Historia i metall. Om Riddarhusets och adelns medaljer

Utställning på Riddarhuset våren och sommaren 2023.

Från frihetstidens inträde och fram till fyrståndsriksdagens upphörande lät Riddarhuset prägla minnesmedaljer för att manifestera maktskiften inom lantmarskalksämbetet och föreviga andra viktiga personer och händelser. I nutid delar Riddarhuset ut belöningsmedaljer och förtjänsttecken.

I lantmarskalksvåningens förrum visas nu för första gången Riddarhusets samling av medaljer, både de som tillkommit på uppdrag av Ridderskapet och adeln och ett antal andra medaljer som har samlats in eller skänkts till Riddarhuset under århundradenas lopp.

Föredragsserie

Den 8 november 2022 föreläste Ylva Haidenthaller och Martin Tunefalk på Riddarhuset, se inspelningarna nedan. Våren 2023 hålls flera föredrag om Riddarhusets och adelns medaljer, se kulturprogrammet för aktuell information.

Ylva Haidenthaller, fil. dr i konstvetenskap

Medaljer i det tidigmoderna Sverige. Bruk och betydelser

Martin Tunefalk, fil. dr i historia

Bakåtsträvare eller avantgarde? Om adeln och medaljkonsten 1650–1800