Domäner

Testamenterade fastigheter

Fem så kallade domänstiftelser har testamenterats till Riddarhuset. Det är stora markarealer med jord- och skogsbruk, två slott, två herrgårdar, runt 175 arrendegårdar, permanentbostäder, fritidsbostäder och andra byggnader.

Emilie Pipers stiftelse

Löfstad slott ligger strax söder om Norrköping. Slottet med mark och tillhörande gårdar testamenterades av Emelie Piper år 1923 och bildar nu en stiftelse med hennes namn. Allt lösöre tillföll Östergötlands länsmuseum och Riddarhuset har skyldighet att avgiftsfritt till museet upplåta nyttjanderätten så att slottet genom museet kan hållas öppet för allmänheten. Riddarhuset förvaltar egendomen och sköter all yttre vård av byggnaderna medan Östergötlands länsmuseum har hand om museiverksamheten med dagliga visningar under sommaren. Egendomen omfattar omkring 2 100 hektar varav hälften är produktiv skogsmark. Avkastningen av egendomen går, förutom till underhåll av byggnaderna, till stipendier och understöd.

Erik och Angelica Sparres stiftelse

Riddarhuset förvaltar Erik och Angelica Sparres stiftelse som bildades 1991 och omfattar egendomen Kronovall i Skåne. Egendomen omfattar 1 400 hektar mark med 780 hektar produktiv skogsmark.

O.G. Paulis donationsfond

Kammarjunkaren Otto Göran Pauli testamenterade 1883 alla sina egendomar kring sjön Åsunden utanför Kisa i Östergötland till en stiftelse som förvaltas av Riddarhuset. Donationen omfattar omkring 7 600 hektar, varav 6 300 hektar är produktiv skogsmark, samt en herrgård, Föllingsö, och ett antal små gårdar. Fondens avkastning går till stipendier och understöd till behövande äldre.

Stiftelsen Berghmanska fonden

Översten Ambrosius Magnus Berghman testamenterade 1829 egendomen Mellbyn norr om Säffle i Värmland. Mellbyn består av sammanlagt 780 hektar mark varav 580 hektar är produktiv skogsmark. Avkastningen går till stipendier och understöd.

Stiftelsen fröken Hanna Roos af Hjelmsäters testamentsfond

Egendomen Apelås i Västergötland förvaltades av Riddarhuset enligt testamente 1901 av fröken Hanna Roos af Hjelmsäter. Egendomen såldes 2007 eftersom enheten om 160 hektar jordbruksmark inte ansågs utvecklingsbar. I stället investerades i ytterligare skogsmark i anslutning till en av Riddarhusets andra domäner. På så sätt kan testatrixens önskan om att fonden skulle dela ut pengar till understöd ändå uppfyllas.