Släktföreningars dag

Släktföreningarnas dag

Vart tredje år bjuder Riddarhuset in till Släktföreningarnas dag. Nästa träff är 17 mars 2024. Under denna programspäckade dag finns goda möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nätverksbyggande mellan släktföreningarna och mellan släktföreningarna och Riddarhuset. Släktföreningarnas dag ska enligt adelsmötesbeslut arrangeras en gång vart tredje år.

Inbjudan

Inbjudan skickas ut till de på Riddarhuset registrerade släktföreningarna inom den introducerade adeln. Inbjudan gäller för två personer.

Släktföreningarnas dag 2024
Direktionens ordförande Patrik Tigerschiöld hälsar välkommen

Riddarhuset och nuvarande palatsrenoveringen
Riddarhussekreterare Erik Drakenberg

Valet att donera till renoveringen
Ordförande i Wrangelska släktföreningen CG Wrangel berättar

Vanliga frågor och svar
Riddarhusgenealog Göran Mörner

Behov av nytt medlemsregister?
PositionEtt AB Anders Stafverfeldt

Stationer/mingel i Sällskapsvåningen och Stenhallen

Lunch

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta evenemangsansvarig Karin Lilliehöök Kihl på 08-723 39 91 eller karin.lilliehook-kihl@riddarhuset.se.