Släktföreningars dag

Släktföreningarnas dag

Vart tredje år bjuder Riddarhuset in till Släktföreningarnas dag. Nästa träff är 2027. Under denna programspäckade dag finns goda möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nätverksbyggande mellan släktföreningarna och mellan släktföreningarna och Riddarhuset. Släktföreningarnas dag ska enligt adelsmötesbeslut arrangeras en gång vart tredje år.

Inbjudan

Inbjudan skickas ut till de på Riddarhuset registrerade släktföreningarna inom den introducerade adeln. Inbjudan gäller för två personer.

Släktföreningarnas dag 2024

Här kan ni se hur det såg ut på Släktföreningarnas dag 2024:

 

 

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta evenemangsansvarig Karin Lilliehöök Kihl på 08-723 39 91 eller karin.lilliehook-kihl@riddarhuset.se.