Direktion

Riddarhusdirektionen

Vald av adelsmötet 2022 fram till adelsmötet 2025:

Ordförande
Herr Patrik Tigerschiöld

Vice ordförande
Friherre Christian Pfeiff

Ledamöter
Greve Carl Lewenhaupt
Friherrinnan Rebecka M. Adelswärd
Friherre Axel Lagerfelt
Fru Liza von Engeström
Herr Sten Ankarcrona

Suppleanter
Herr Lennart von Quanten
Herr Gustaf Reuterskiöld
Herr Casper Tamm