Direktion

Riddarhusdirektionen

Vald av adelsmötet 2022 fram till adelsmötet 2025:

Ordförande
Herr Patrik Tigerschiöld

Vice ordförande
Friherre Christian Pfeiff

Ledamöter
Greve Carl Lewenhaupt (kommunikation)
Friherrinnan Rebecka M. Adelswärd (kultur och vetenskap)
Friherre Axel Lagerfelt (domäner)
Fru Liza von Engeström (juridik)
Herr Sten Ankarcrona (värdepappersförvaltning)

Suppleanter
Herr Lennart von Quanten
Herr Gustaf Reuterskiöld
Herr Casper Tamm