Föreningar

Föreningar

Verksamheter och föreningar i Sverige och utomlands.

– Släktföreningar

Släktföreningarna tillvaratar släkternas gemensamma intressen. Ungefär 100 ätter har en släktförening. Riddarhuset uppmuntrar fler ätter att bilda släktförening och bistår gärna med råd och stöd. Läs mer här.

– Sällskapsföreningar

Svenska Adelsförbundet är en ideell förening öppen för medlemmar i alla åldrar som tillhör de på Riddarhuset introducerade ätterna. Föreningen ägnar sig åt sällskaps- och hjälpverksamhet. Inom ramen för det senare delar förbundet årligen ut medel till behövande. Årsavgiften är 100 kronor för enskilda och 150 kronor för makar. För upplysningar om förbundets verksamhet och frågor om medlemskap, kontakta:

Svenska Adelsförbundet representerar Sverige inom CILANES program för ungdomsutbyten i Europa.

Svenska Adelsförbundet har sedan långt tillbaka rätt till tio enheter (lägenheter) i Stiftelsen Vänner till Pauvres Honteux (svph) seniorboende i Bromma. Anmälan ska ske till svph.se och till Susanne Adlercreutz (susanneadlercreutz@hotmail.com) som är Svenska Adelsförbundets kontaktperson till svph. För att åtnjuta förtur är det nödvändigt att vara medlem i Svenska Adelsförbundet. Fullständig information finns på svph:s hemsida www.svph.se.

Riddarhussällskapet är en sällskapsförening som är öppen för Riddarhusets medlemmar med familjer. Föreningen ordnar föreläsningar, utflykter, guidade visningar och festliga sammankomster. För upplysningar om föreningens verksamhet och frågor om medlemskap, e-post: RHSanno1947@gmail.com. Välkomna!

Ridderskapet och Adelns Ungdomsklubb, RAUK, vänder sig till medlemmar i åldern 18–35 år som tillhör en på Riddarhuset introducerad ätt. RAUK ordnar en mängd aktiviteter och träffar, både i Sverige och utomlands. Anmäl ditt intresse för det kostnadsfria medlemskapet genom att fylla i ett formulär. Du kan även nå RAUK genom att maila till rauk.riddarhuset@gmail.com. Välkommen!

– Föreningar i Sverige

Johanniterorden och Johanniterhjälpen
Johanniterorden är ett ordenssällskap med huvuduppgift att bedriva hjälpverksamhet och välgörenhet. Dess systerorganisation, Johanniterhjälpen, arbetar också med hjälpverksamhet och välgörenhet.  www.johanniterhjalpen.se

Ointroducerad Adels förening samlar i Sverige levande adliga ätter som inte är introducerade på det svenska Riddarhuset www.oaf.se

De Baltiska Ridderskapen i Sverige är en förening öppen för i Sverige bosatta personer tillhörande de fyra baltiska ridderskapen: det estländska, det livländska, det kurländska och det öselska. Personer i Sverige som tillhör baltiska adelssläkter är medlemmar.

– Internationellt

CILANE är förkortningen för det europeiska adelsförbundet Commission d’Information et de Liaison des Associations de Noblesse en Europé där Riddarhuset är medlem. Förbundet verkar bland annat för ungdomsutbyten i Europa och i dessa frågor är  friherre Carl-Gustaf Åkerhielm kontaktperson och nås på cg.akerhielm@gmail.com

Riddarhuset i Finland är den enda institutionen i världen med liknande organisation som Riddarhuset i Sverige. Riddarhusen i Sverige och Finland samarbetar i en rad genealogiska frågor då flera av ätterna i respektive Riddarhus delar ursprung med varandra. www.riddarhuset.fi