Genealogi

Genealogiska avdelningen

Riddarhuset har fört genealogier över den svenska introducerade adeln i över 250 år. Stamtavlorna är en värdefull källa för släktintresserade och för historisk forskning. Genom det arbete som görs i dag kan denna skatt bestå även i framtiden. Den genealogiska avdelningen ansvarar för löpande uppdatering av stamtavlorna, forskning, arkivalier samt viss rådgivning och information till ättemedlemmar, historieintresserade och andra intressenter.

Två av de vanligaste frågorna till den genealogiska avdelningen rör hur adelskapet ärvs/vem som räknas till adeln och vad som gäller för adliga namn. Läs gärna följande två artiklar:

Vem är adlig? 

Vad är ett adligt namn?

Vad är genealogi och heraldik?

Genealogi är läran om människors släktskap. Heraldik är läran om vapen och deras historia tillsammans med regelverket för hur de utformas och används. Genealogi och heraldik är viktiga historiska vetenskaper.

Varför sysslar Riddarhuset med genealogi?

Förutom det historiska värdet med att fortsätta föra genealogierna, där stamtavlorna omfattar mer än 330 000 människor från medeltiden till i dag, finns två praktiska syften. Riddarhusordningen föreskriver bland annat att varje levande ätt på vissa villkor har rätt att vara representerad vid ett adelsmöte. Det är därför direktionens skyldighet att hålla reda på vem som är huvudman och vem av ättens medlemmar som kan komma ifråga som deltagare. Inför varje adelsmöte upprättas därför en medlemsmatrikel – Sveriges Ridderskaps och Adels kalender – samt en huvudmannalista. Riddarhusets genealogier gör det också möjligt att utreda vilka som är behöriga att söka ur Riddarhusets fonder.