Släktföreningar

Släktföreningar

En utvidgad möjlighet till att värna sin släkt

Det finns ett stort värde i att varje släkt har en släktförening. Ett värde som har flera dimensioner, såväl ur ett historiskt som framtida perspektiv, ett juridiskt/immateriellt perspektiv och inte minst personligt och familjemässigt. Riddarhuset bistår gärna introducerade ätter som vill bilda eller utveckla sin släktförening. Kontakta kansliet för mer information, tel. 08-723 39 90, e-post: kansli@riddarhuset.se.

Registrerade släktföreningar

Vid Riddarhuset i Sverige finns omkring 100 registrerade släktföreningar.  Registrerade släktföreningar har möjlighet att låna möteslokal, hyra förvaringsutrymme på Riddarhuset samt boka festvåningen till ett fördelaktigt pris. För att bli registrerad släktförening på Riddarhuset krävs att stadgar (se exempel på normalstadgar) skickas in tillsammans med uppgifter om vilket år släktföreningen bildades och vilka som sitter i styrelsen samt deras funktioner.

Släktföreningarna ansvarar för att meddela Riddarhuset aktuella kontaktuppgifter till ordförande, sekreterare och kassör. Dessa ska skickas till riddarhuskanslisten, som också hanterar bokningar av Släktföreningarnas rum. Riddarhuskanslisten nås på tel. 08-723 39 91, e-post: kansli@riddarhuset.se.

Se gärna filmerna nedan om hur ett släktmöte kan gå till på Riddarhuset eller på en släktresa: