Renovering 2023-2025

Riddarhuspalatset genomgår en stor invändig renovering 2023-2025. Under denna period ska tekniska funktioner som vvs, el, brandsystem och köksutrustning vars livslängd har passerat, bytas ut. En omfattande ytskiktsrenovering av Stenhallen och Riddarhussalen kommer att ske, inklusive en rengöring och restaurering av den stora plafondmålningen Dygdernas rådslag. Riddarhussalen kommer av denna anledning vara stängd från hösten 2023 och hela 2024. Lantmarskalkssalen får en helt ny interiörbelysning samtidigt som akustiken ska förbättras. Förhoppningen är att även kunna renovera parken och övriga utemiljöer under kommande år. Läs gärna mer om renoveringen i denna tabloid.

Ambitionen är att allt interiört arbete ska vara färdigt till adelsmötets öppnande i februari 2025, knappt ett år innan Riddarhuset som institution firar 400 år.

Arbetet beräknas kosta 60 miljoner kronor och  finansieras genom den generösa testamentariska gåva som erhölls av Johan Sparre 2018 i form av gården Finnekumla,  en tillfällig höjning av det administrativa arvodet för förvaltningen av Herculesfonden och ett nyttjande av delar av riddarhusförvaltningens eget sparade kapital.

Därutöver är det också nödvändigt att ättemedlemmarna och släktföreningarna tillsammans bidrar efter egen förmåga till att vårda det gemensamma arvet.

Riddarhusdirektionen välkomnar alla bidrag. Insättning kan ske på bankgiro 5933-7972 eller genom att swisha till 1232691434.  Vänligen uppge avsändare för att kunna erhålla direktionens varma tack.