Kvinnors makt och vanmakt. Två adliga kvinnor i 1600- och 1700-talens Sverige

Hör historikern Svante Norrhem berätta om två historiska kvinnoöden vid en kulturkväll på Riddarhuset

 
1600- och 1700-talets adliga kvinnor kunde genom att de tillhörde den politiska, ekonomiska och sociala eliten delta aktivt i den svenska samhällsutvecklingen. De styrde över gods och gårdar, drev gruv- och bruksverksamhet, stödde sociala insatser och utbildning, och deltog i politiska sammanhang både på lokal och central nivå.

Här lyfts två kvinnor fram, Ebba Brahe (1596–1674) och Christina Piper (1673–1752), som får exemplifiera på vilket sätt kvinnor kunde agera och hur det kommer sig att kvinnor i den äldre tiden kunde få en så framträdande roll – en roll som kvinnor senare inte haft lika lätt att kunna spela.

 

 


Fullsatt i Riddarhussalen.


Rebecka M. Adelswärd från riddarhusdirektionen presenterar Svante Norrhem.


Svante Norrhem är docent i historia vid Lunds universitet och har skrivit flera böcker om adelns historia.