Genealogi – i går och i morgon

Genealogiskt symposium anordnat av Riddarhuset i samarbete med Genealogiska Föreningen. Kostnadsfritt, ingen föranmälan.

Plats: Riddarhussalen/digitalt

Tid: Söndag 3 september kl. 10.00–14.30.

Uppehåll för lunch som intas på valfri restaurang på stan.

Program (pdf-fil)

Symposiet kan deltas i digitalt genom länk på Genealogiska Föreningens hemsida: www.genealogi.net.

Efter evenemanget kommer också inspelningar av presentationerna att vara tillgängliga där.

Välkommen!

Genealogi – släktforskning – befinner sig mitt i en spännande utveckling. Dagens symposium ägnas åt både tillbakablickar och framtidsglimtar. Professor Michael Lundholm ger en exposé över källkritikens utveckling på området och Thomas Fürth, ordförande för Genealogiska Föreningen, belyser trender i släktforskningens historia och presenterar även olika tänkbara framtidsscenarion.

Rebecka Lennartsson, forskningschef vid Stadsmuseet, Stockholm,  berättar om Stadens ansikten. Visuell kultur och social struktur i Stockholm 1880–1930, ett forskningsprojekt som handlar om identifiering av personer på fotografier med hjälp av ansiktsigenkänning, och David Haskiya, enhetschef för Digitala användarmöten, Riksarkivet, om Artificiella intelligenser i arkiven, bland annat Riksarkivets utveckling av Handwritten Text Recognition (HTR)-modeller som kan läsa handskriven svensk text från 1600-talet och framåt.

Jan Aronson, VD för Arkiv Digital, redovisar bland annat användarnyheter och framtidsplaner för det företaget och riddarhusgenealog Magnus Bäckmark redogör för Riddarhusets kvartstusenåriga genealogiska arbete.