Äldre svenska frälsesläkter – komplett serie

Utgivandet av Äldre svenska frälsesläkter, ÄSF, startade 1957 med syfte att sammanställa äldre och samtida medeltidsforskning rörande adelns släktsammanhang under medeltiden och äldre vasatiden. Sammanlagt ingår 103 artiklar i bokverket som omfattar totalt 5 häften. I det sista häftet ingår källor samt person- och ortregister för hela bokverket.

Läs mer

1200 kr

Information

Utgivandet av Äldre svenska frälsesläkter, ÄSF, startade 1957 med syfte att sammanställa äldre och samtida medeltidsforskning rörande adelns släktsammanhang under medeltiden och äldre vasatiden. Sammanlagt ingår 103 artiklar i bokverket som omfattar totalt 5 häften. I det sista häftet ingår källor samt person- och ortregister för hela bokverket.

Artiklarna är författade av fil. hedersdoktor Folke Wernstedt, f.d. riddarhusgenealog, och fil. dr Hans Gillingstam, verksam vid Riksarkivet och Svenskt biografiskt lexikon.

De olika delarna omfattar följande:

Del I häfte 1 (utg. 1957, facsimiltryck 2008, 105 sidor):
Algotsönernas ätt, And, Aspenäsätten, Björnlår, Björnram, Boberg, Brunkow, Elofssönernas ätt, Fargalt, Finstaätten, Folkungaättens lagmansgren, Folkungaättens oäkta gren, Folkungaättens Valdemarsgren, Frössviksätten, Fånöätten, Glysing, Gren, Gumsehuvud, Håkan Tunasons ätt, Ivar Nilssons ätt, Knut Ambjörnssons ätt, van Kyren, Lejonansikte, Lidinvard Haraldssons ätt, Läma, Sparre av Ellinge, Sparre av Tofta, Tyrgils Knutssons ätt, Ulvåsaätten, och Vinstorpaätten.

Del I häfte 2 (utg. 1965, facsimiltryck 1991, 214 sidor):
Ama, Bagge av Botorp, Bengt Bossons ätt, Bengt Hafridssons ätt, Bidz, Djäkn, Fincke (yngre ätten), Färla, Garp, Grevarna av Gleichen, Hällekisätten, Ille, Kurck, Kurck (äldre ätten), Lejonbalk, Lepasätten, Magnus Marinasons ätt, Malstaätten, Puke, Renhuvud, Rumbyätten, Rörik Birgerssons ätt, Sparre av Aspnäs, Sparre av Hjulsta och Ängsö, Sparre av Vik, Stjärnekors, Sture (sjöbladsätten), Svärd (äldre ätten) och Vinge.

Del I häfte 3 (utg. 1989, 499 sidor):
Bengt Mårtenssons ätt, Buth, Båt av Billa, Ekaätten, Frille, Hammerstaätten, Ille (Jeppe Perssons ätt), Krumme, Rålamb, Somme, Stenbock (äldre ätten), Svantepolk Knutssons ätt, Svarte Skåning, Tavast (medeltidsätten), Tott, Ulv och Örnfot, Rättelser häfte 1-2, ort- och personregister häfte 1-3.

Del II häfte 1 (utg. 2001, 2:a upplagan 2007, 121 sidor):
Gera, Grip, Gylta, Hallkvedsätten, Likvidsönernas ätt, Liljesparre, Peter Finvidssons ätt, Peter Rangvaldssons ätt, Rossviksätten, Snakenborg, Stallare, Svan, Tre rosor, Vasa, Ängaätten och Örnsparre.

Del II häfte 2 (utg. 2013, 349 sidor):
Bergkvaraätten, Bese, Bralsthorp och Bylow. Ort- och personregister för alla fem häftena.

 

OBS! Skickas ej till Box-adress!

___________________________________________

Produktdata

Vikt 1,850 kg