Äldre svenska frälsesläkter – del 2, häfte 2

Utgivandet av Äldre svenska frälsesläkter, ÄSF, startade 1957 med syfte att sammanställa äldre och samtida medeltidsforskning rörande adelns släktsammanhang under medeltiden och äldre vasatiden.

Läs mer

300 kr

Information

Utgivandet av Äldre svenska frälsesläkter, ÄSF, startade 1957 med syfte att sammanställa äldre och samtida medeltidsforskning rörande adelns släktsammanhang under medeltiden och äldre vasatiden.

Del II häfte 2 omfattar:
Bergkvaraätten, Bese, Bralsthorp och Bylow. Ort- och personregister för alla fem häftena i serien.

Författare: Hans Gillingstam (2013)
Format: 165 x 242 mm
Typ: Häftad
Sidor: 349

Produktdata

Vikt 0,450 kg