Kulturstöd 2015 beviljades till följande personer/organisationer och projekt.

 

Birgitta Westerberg, f. Kuylenstierna: 15 000 kronor för faksimiltryck och nyutgåva av boken Pustan brinner av Stella Kuylenstierna Andrássy.

Peter Ullgren: 36 000 kronor för boken Uppfångade karolinska krigarbrev. Karl XII:s soldater i Norge 1716.

Viveka Adelswärd: 18 000 kronor för översättning av boken Alltför adlig, alltför rik, alltför lättjefull om Jacques d’Adelswärd Fersen.

Irène Seth: 40 000 kronor för publikationen Almare Stäket – makt och skönhet.

Ericsbergs slotts kulturhistoriska förening: 40 000 för en publikation om Ericsbergs historia.

Olof Drakenberg: 10 000 kronor för projektet Hedersord och hedersmord.

Brita Planck: 40 000 kronor för tryckkostnader av Kärlekens språk: adel, kärlek och äktenskap 1750—1900.

Jens Christian Berlin: 6 000 kronor för en bibliografisk undersökning av Sveriges första vapenbok.