Kulturstöd 2014

Kulturstöd 2014 beviljades till följande personer/organisationer och projekt.

 

Susann Silfverstolpe: 12 600 kronor för bokprojektet Silvergåvor från Sveriges regenter till Rysslands tsarer under 1600-talet.

Johan Bolin: 10 000 kronor för biografin Thorgny de Marés minnen.

Jönköpings läns museum: 45 400 kronor för utställningen Prakt & Makt – Brahe och 1600-talets adliga livsstil.

Catarina Welin: 20 000 kronor för boken Per Otto Adelborg 1781–1818.

Jörgen Ehrensvärd: 25 000 kronor för en bok om Johan Nordenfalk.

Bengt von Walden: 15 000 kronor för en släktbok/krönika om adliga ätten von Waldens historia.

Magnus Carlsson: 20 000 kronor för en biografi över greve Gustaf David Gilbert John William Hamilton.

Margareta von Hofsten Arvidsson: 20 000 kronor för släktkrönikan Släkten von Hofsten. På längden och tvären.

Kerstin Gullstrand Hermelin: 32 000 kronor för en utställningskatalog om Tyra Kleen.