Kulturstöd 2013

Kulturstöd 2013 beviljades till följande personer/organisationer och projekt.

 

Eva Barnekow: 10 000 kronor för en bok om Elisabeth Barnekow och Ida Thoresen.

Peter Dahlén: 20 000 kronor för en biografi över Bertil G:son Ugglas liv och gärning.

Kathinka Lindhe: 20 000 kronor för en bok om Elvira Madigan.

Göran Norrby: 10 000 kronor för en bok om familjen von Fersen.

Lennart Ericsson: 10 000 kronor för en biografi över Johan Printzsköld.

Släktföreningen för ätten Spens: 5 000 kronor för digitalisering av Höja-arkivet.

Genealogiska föreningen: 5 000 kronor för en DVD-produktion av Johan Bures släktbok.

Jan Ehrensvärd: 20 000 kronor för en bok om slottet Tosterup.

Inger Braun: 15 000 kronor för en bok om adelsfamiljerna på Bogesunds slott.

Marianne Setterblad: 10 000 kronor för en nyutgåva av boken Pinntorpafruns minnen – 300 år med ett slottsspöke av Knut Bonde (1884–1952).

Kungl. Svea Livgardes Officerskårs Stiftelse: 30 000 kronor för en bok baserad på de bästa av Fritz von Dardels teckningar.

Biby fideikommisshistoriska förening: 30 000 kronor för boken Biby – ett fideikommiss berättar.

Bokförlaget Langenskiöld: 15 000 kronor för boken För frihet och framgång, en intressant brevväxling mellan Gustaf och Karl Langenskiöld 1891–1900.