Kulturstöd 2012

Kulturstöd 2012 beviljades till följande personer/organisationer och projekt.

 

Caroline Edelstam: 20 000 kronor för skriften The Black Pimpernel om Harald Edelstam.

Jönköpings läns museum: 5 000 kronor för en monografi över Brahekyrkan på Visingsö.

Inger Littberger Caisou-Rousseau: 5 000 kronor för den vetenskapliga monografin En sällsam historia om Therese/Andreas Bruce.

Angela Rundquist: 15 000 kronor för en bok om Fritz von Dardel.

Jan-Åke Holmbring: 5 000 kronor för en bok om Anton Tamm.

Bertil Palmcrantz: 10 000 kronor för boken Från Natt och Dag till Hedin – om adliga namn.

My Hellsing: 5 000 kronor för en bok kallad Hertiginnan, hovet och det politiska rummet.

Lars Fredborg: 7 000 kronor för boken Adelborg – en svensk adelssläkt under 200 år.

Alexandra von Schwerin: 25 000 kronor för projektet Kvinnomakt – 500 år på Skarhults slott.

Maja Friis och Mille Haynes: 5 000 kronor för filmen Ballerina (om Elsa-Marianne von Rosen).

Släktföreningen Aminoff: 10 000 kronor för en bok om de s.k. svenska ryssbojarerna.

Kim von Essen och Gunnar Ljunggren: 20 000 kronor till böcker om slott och herresäten från stormaktstiden och familjerna som bebor dem.

Agneta Pauli: 18 000 kronor för en bok om Georg Pauli.

Anders Johansson: 5 000 kronor för en Smålandsbok – Emåboken.

Sten Westerberg: 25 000 kronor till illustrationer till en bok om Claes Rålamb – maktspelare i storhetstidens Sverige.

Wilhelm Brummer: 20 000 kronor till översättning och redigering av den svenska utgåvan Person- och släktvapen i Finland.