Släktföreningsstipendier/understöd

Grevinnan Christina Pipers, f. Törnflycht, Andrarumsfond

Ur denna fond utdelas årligen understöd och stipendier till testatrix ättlingar. Ansökan ska vara föreningen tillhanda senast den 15 oktober och ska innehålla uppgift om sökandens släktskap med testatrix, bestyrkta uppgifter om ekonomiska förhållanden, sökandens bankkontonummer samt ändamål för sökt bidrag.

Fyll i ansökan (pdf) och skicka till:

Jan De Geer
Gillögagatan 1
115 57 Stockholm