Andrarumsfonden

Grevinnan Christina Pipers, f. Törne, Andrarumsfond

Ur denna fond utdelas årligen understöd och stipendier till testatrix ättlingar. Ansökan skickas till Riddarhuset, märk kuvertet ”Andrarumsfonden”. Ansökan ska vara Riddarhuset tillhanda senast den 15 oktober 2022.

Fyll i ansökan om stipendium (pdf) eller understöd (pdf) och skicka till:

Riddarhuset
Box 2022
103 11 Stockholm

Glöm inte att märka kuvertet ”Andrarumsfonden”!