Veckans vapensköld

Vapenskölden för adliga ätten Boije af Genänns

Adliga ätten Boije af Gennäs nr 16

Namnet Boije antogs av landssynemannen Anders Karlsson (känd från 1503, † senast 1537 då arvskifte efter honom ägde rum). Efter sin svärfar, väpnaren Rötker Olofsson (känd 1490−1498), hade han bland annat ärvt Gennäs i Pojo (Pohja) socken i Nyland (Uusimaa). Rötker förde tre rundade föremål med varsin kant nedtill i skölden. Det har föreslagits att föremålen föreställer rundkulliga hjälmar med brätten (järnhattar). Möjligen utgör de tre (ankar)bojarna i det vapen som Anders antog i så fall en pendang till den bilden. En annan möjlighet är att det eventuellt rör sig om bojar även i Rötkers vapen, vilket i så fall upptagits av svärsonen.

Ynglingen Göran Boije introducerades 1625 på ättens vägnar under nr 77, men uppflyttades 1629 i riddarklassen under nr 16 eftersom hans farfar hade varit riksråd.

Källa: Riddarhusets vapensköldar, band I