Veckans vapensköld

Vapenskölden för grevliga ätten Fleming

Grevliga ätten Fleming nr 26

Herman Fleming hade bland andra barn sonen Claes Fleming (1649–1685). Denne var kungligt råd och vid sin död president i såväl Kammar-, Kommers- och Bergskollegium som Statskontoret samt vice riksskattmästare. Efter hans för tidiga död upphöjdes hans änka Anna Cruus (af Gudhem) (född 1654) och makarnas barn Christina, Herman, Agneta, Lars, Claes Gustaf och Anna (mellan 12 och 5 år gamla) 1687 till grevlig värdighet för hans förtjänsters skull.

Bilderna är desamma som i det tidigare friherrliga vapnet med undantag för att en ny hjälm är tillförd. Det är den som står på dexter* sida. Dess bild, en nyckel ovanför två i kors stående ymnighetshorn* (»Cornucopier«, efter latinets ord för ymnighetshorn, cornucopia), symboliserar Flemings befattning som rikets högste chef på det kamerala området.

Avbildningen av slottsmotivet i huvudsköldens tredje fält i den här målningen är intressant. Underförstått föreställer bilden Stockholms slott, där Klas far Herman var överståthållare. Slottet Tre kronors runda torn är igenkännligt i mitten. Andra torn är inte medtagna i bilden men Vedgårdsbron, en träbro som diagonalt sträckte sig där i dag Norrbro leder rakt fram mot slottet, är med.

Villnäs är ättens stamgods i Villnäs (Askainen) kapellförsamling i Egentliga Finland (Varsais-Suomi), vilket kommit till ätten genom ett gifte på 1400-talet.

Källa: Riddarhusets vapensköldar, band II