Vadstena Adliga Jungfrustift

En pensionsstiftelse med anor

Vadstena Adliga Jungfrustift (VAJS) är en pensionsstiftelse som bildades på 1730-talet. Nyfödda adliga flickor kan anmälas till inträde i VAJS av sina föräldrar och myndiga ogifta kvinnor kan anmäla sig själva till inträde. Så länge de förblir ogifta är de stiftsjungfrur. De hundra som har varit inskrivna längst i stiftelsekön från inskrivningsdagen får årligen ett understöd. När en av dem gifter sig eller dör inträder en ny.

Ordenstecken

Medlem kan bära ett ordenskors som kan köpas på Riddarhusets kansli för 500 kronor. Korset är vitt och fyrarmat med Lovisa Ulrikas monogram i mitten. Dekorationen bärs i en serafimerblå rosett på bröstet. Den får även bäras av gifta, före detta stiftsjungfrur.

Kontakt

För frågor angående inskrivning i VAJS, kontakta riddarhuskanslisten tel. 08-723 39 91, kansli@riddarhuset.se.