Politikens centrum

Historikern Karin Sennefelt vid Stockholms universitet berättar om Riddarhustorget som politiskt centrum under 1700-talet. Intervjuare är Urban Björstadius.

Ljudspår