Stenhallen

En pampig entré.

Riddarhusets entré- och trapphall kallas Stenhallen. Den domineras av Jean de la Vallées stora dubbeltrappa som uppfördes 1664–1668. Stenhuggeriarbetet leddes av byggmästaren Hans Thanner och de vackra balusterdockorna är gjorda i mörkbrun kalksten. Om det ståtliga byggets sades med ett samtida citat: ”Trappan, som här bygd är, förmodar man skall vara så skiön, som den eij så lät annorstädes finnas skall, men så skall ingen troo, hvadh för penningar densamma också kostar”.

Nischer utan statyer

Den nedre delen av Stenhallen inreddes samtidigt med trappan. Det planerades för statyer i de fyra nischerna med inskriftstavlor under, men några statyer har aldrig placerats där. Metallkronorna i taket är moderna kopior efter en 1600-talskrona i Kristine kyrka i Falun.

Trapphusets historiemålning

I trapphuset syns på ena väggen den stora målningen Tåget över Bält. Den uppfördes 1912 av friherre Gustaf Cederström. Målningen föreställer kung Karl X Gustaf till häst och bredvid honom Erik Dahlbergh som visar vägen till Danmark över det isbelagda Stora Bält.  Cederström själv kallade målningen för ”Det stora äventyret” och kvitterade ut 15 000 kronor för arbetet. Tanken var att en målning med ett annat motiv ur svensk historia skulle sättas upp på motstående vägg i Stenhallens trappa. Detta skedde aldrig.

Gallergrindar i rokokostil

Den övre hallen inreddes i mitten av 1700-talet då den fick sitt nuvarande utseende med joniska pilastrar av arkitekten Carl Hårleman. År 1753 blev Carl Johan Cronstedt riddarhusarkitekt. Hans största bidrag i sammanhanget är de gallergrindar i rokokostil som finns på vardera sidan i dubbeltrappan. Trapphallens lyktor i gips och plåt sattes upp 1765. De är ritade av J.E. Rehn och gjutna i samma form som de av skulptören Bouchardons gjutna bronslyktorna på Stockholms slott.

Graffiti

I hallen och i trapphuset går det att se inristningar på väggarna. Det är klotter från förr, graffiti om man så vill. Kanske var det uttråkade kuskar, betjänter och lakejer till de på riksdagen upptagna adelsmännen, som under sin långa väntan karvade in sina initialer på väggarna för att fördriva tiden. Det äldsta klottret är daterat till år 1680.

Se Stenhallen i 360 VR film här.

(Stenhallen fotograferad av Gabriel Hildebrand. Fler bilder på webbplatsen fotograferade av Dick Norberg).