Lantmarskalkssalen

Om väggar kunde tala.

Lantmarskalkssalen har fått sitt namn efter galleriet av lantmarskalksporträtt. Totalt hänger där 54 porträtt målade av bland annat Pasch d.y., Breda och Krafft d.y.

Tidigare utformning okänd

I dag hålls middagar, bröllopsfester och andra festligheter i Lantmarskalksvåningen men under 1700-talet var Lantmarskalkssalen det sekreta utskottets sammanträdeslokal. Detta mäktiga utskott bestod av representanter för ständerna: 50 adelsmän, 25 präster och 25 borgare. Bönderna hade inga representanter i det sekreta utskottet. Det finns tyvärr ingen bevarad information om hur salen såg ut då, förutom att det 1725–1726 lades ett gipstak med lövverk där.

Nytt från 1900-talets början

Åren 1858–1859 genomfördes ett antal renoveringar i Riddarhuset med syfte att inrätta egna klubb- och samtalsrum. Samtidigt byggdes en trappa från Riddarhussalen ner till förrummet. Det stuckaturtunga taket, panelen i amerikansk ek och den stora öppna spisen i fransk barockstil uppfördes 1911–1913 i samband med en omfattande renovering.

Husgudar med valspråk

Ovanför spisen syns inskriptionen Arte et Marte, adelns valspråk vilket fritt översatt betyder I kulturen och krigets tjänst. Detta symboliseras av krigsguden Mars och konstens och vetenskapens gudinna Minerva, ett par som är något av Riddarhusets husgudar och som syns på flera ställen i huset. Den lilla salongen är inredd och möblerad i 1700-talsstil med väggboisering i vitt och guld. I väggen är porträtt av 1800-talets lantmarskalkar infällda. De är utförda av flera olika konstnärer, bland annat C.F. von Breda och Per Krafft d.y.

Svensk 1600-talsstil

Förrummet som leder in till Lantmarskalkssalen från Stenhallen är inrett i svensk 1600-talsstil. Porträtten är moderna kopior av fyra svenska stormän som på olika sätt är nära förknippade med Gustav II Adolf. I detta rum finns även utställningsmontrar som regelbundet visar handlingar och föremål från Riddarhusets samlingar.