Blå rummet

Vapenporslin och sigillstampar.

I övervåningens östra del ligger kansliets lokaler. Det var från början tänkt att denna del av huset skulle användas som bröllopssal men så skedde aldrig. Åren 1739-1764 höll Vetenskapsakademien till i lokalerna och då fanns där både en amfiteater och ett litet laboratorium.

Ett av rummen, det så kallade Blå rummet är öppet under den dagliga besökstimmen. Det inreddes 1930 av arkitekten I.G. Clason och hans son G. Clason för att inhysa konsul Hjalmar Wicanders stora samling av vapenporslin. Detta är troligen den största samlingen som finns utställd av ostindiskt porslin med svenska adliga ätters vapen. I rummet finns även fyra vitrinskåp som innehåller en stor samling sigillstampar. På rokokobordet mitt i rummet ligger de två lantmarskalkstavarna i silver. Över dörrarna i rummet sitter infällda porträtt av Ebba Brahe, Gustav II Adolfs ungdomskärlek, och hennes son, Magnus Gabriel De la Gardie.

I det första kanslirummet finns ett modernt porträtt av Dag Hammarskjöld, målat av Bo Beskow. Innanför det blå rummet ligger Riddarhusets bibliotek som går att besöka efter överenskommelse. Övriga kanslilokaler används av Riddarhusets tjänstemän och visas inte vare sig under den dagliga besökstimmen eller vid bokade visningar.