Park och paviljonger

En liten grön oas i Gamla stan

Riddarhusparken är öppen för allmänheten. Den sköts och vårdas av ett parkförvaltningsföretag på uppdrag av Riddarhuset. Det är många som tar tillfället i akt att sätta sig på bänkarna framför huset och njuta av denna lilla bit av grön oas i Gamla stan.

Paviljonger

På Riddarhusets norra sida finns två paviljonger, även kallade för flyglarna. De hyrs ut till företag och används som kontor. En gång i tiden fanns storslagna planer på både flyglar åt söder och paviljonger åt norr. När huvudbyggnaden var klar ville Jean de la Vallée påbörja detta arbete men hans ursprungsidé kunde inte fullföljas.  Finansiellt hade adeln inte hämtat sig från det tidigare kriget mot Danmark och Karl XI:s hårda reduktion. Av ekonomiska skäl gav man således år 1762 slutligen upp tanken på flyglar. Grunden till flyglarna ligger för övrigt kvar under Riddarhustorget, men de var gjorda av de la Vallées föregångare.

Paviljonger ersatte stallen

På den norra tomtdelen låg på 1680-talet stallängor av trä. Dessa ersattes i mitten av 1700-talet av låga stenbyggda stall som ritades av arkitekten Carl Hårleman. Stallen rev 1870 för att ge plats åt de nuvarande paviljongerna. De är ritade av F.W. Scholander, A. W. Edelsvärd och A. F. Kumlien efter Jean de la Vallées idé.

Virtuell tur

Klicka på bilden nedan för ett smakprov av Riddarhusparken.