Kansli

 

Kansliets tjänstemän tar hand om fastighetsförvaltning och vård av inventarier, ättemedlemsservice, genealogi, fördelning av stipendier och övriga stiftelsemedel samt Riddarhusets kultur- och turistverksamhet. Verksamheten leds av kanslichefen som tituleras riddarhussekreterare. Kansliets lokaler är belägna på andra våningen, mitt emot Riddarhussalen.

Kontakt för allmänna ärenden

Allmänna frågor, uppgifter och upplysningar rörande:

Medarbetare

 

Kansli- och verksamhetschef

Riddarhussekreterare Erik Drakenberg
Tel. 08-723 39 98
E-post: erik.drakenberg@riddarhuset.se

 

Evenemangsansvarig

Riddarhuskanslist Karin Lilliehöök Kihl
Tel. 08-723 39 91
E-post: karin.lilliehook-kihl@riddarhuset.se, kansli@riddarhuset.se

 

Reception, webbutik

Riddarhusintendent Pontus Ragnö
Tel. 08-723 39 94
E-post: pontus.ragno@riddarhuset.se , order@riddarhuset.

 

Information & Kommunikation

Kommunikationsansvarig /Redaktör Louise Ribbing
Tel. 08-723 39 92, 070-544 14 10
E-post: louise.ribbing@riddarhuset.se

 

Genealogiska ärenden

Riddarhusgenealog Göran Mörner
Tel. 08-723 39 95
E-post: goran.morner@riddarhuset.se , genealogi@riddarhuset.se

Riddarhusgenealog Magnus Bäckmark
Tel. 08-480 020 31
E-post: magnus.backmark@riddarhuset.se

Genealog Sophie Celsing Marcetic
Tel. 08-723 39 99
E-post: sophie.celsingmarcetic@riddarhuset.se

Genealog Madeleine Werner
Tel. 08-723 39 99
E-post: madeleine.werner@riddarhuset.se

Genealog Johan Grönberg
Tel. 08-723 39 90 (vxl)
E-post: johan.gronberg@riddarhuset.se

 

Kulturansvarig, bokning av guidade visningar och bibliotek

Riddarhusamanuens Oscar Langenskiöld
Tel. 08-723 39 97
E-post: oscar.langenskiold@riddarhuset.se, visning@riddarhuset.se, kultur@riddarhuset.se

 

Adelskalendern, Legala notiser

Kalenderredaktör Marianne Wiiburg Setterblad
Tel. 08-723 39 96
E-post: Marianne.Wiiburg.Setterblad@riddarhuset.se, ak@riddarhuset.se

Genealogisk redaktionssekreterare Madeleine Werner
Tel. 08-723 39 99
E-post: madeleine.werner@riddarhuset.se

 

Stipendier och understöd

Handläggare Christina Neuman
Tel. 08-723 39 93
E-post: christina.neuman@riddarhuset.se