Riddarhusdirektionen

Direktionen fungerar som Riddarhusets styrelse. Den har ett treårigt uppdrag och väljs av adelsmötet. Direktionen består av ordförande, vice ordförande, fem ledamöter och tre suppleanter. Den har en operativ roll och biträds av kansliet.

Direktionens ledamöter 2022-2024

Ordförande

Herr Patrik Tigerschiöld, civilekonom

Vice ordförande

Friherre Christian Pfeiff, jur. kand., advokat


Ledamöter

Greve Carl Lewenhaupt, direktör
Friherre Axel Lagerfelt, agronom
Friherrinnan Rebecka Millhagen Adelswärd, fil. dr, redaktör
Fru Liza von Engeström, jur. kand., advokat
Herr Sten Ankarcrona, BA, direktör

Suppleanter

Herr Lennart von Quanten, lantmästare, restaureringskonsult
Herr Gustaf Reuterskiöld, civilekonom, jur. kand., advokat
Herr Casper Tamm, civilekonom, direktör

Kontakt

Presskontakt/media: Louise Ribbing 070 544 14 10