Riddarhusdirektionen

Direktionen fungerar som Riddarhusets styrelse. Den har ett treårigt uppdrag och väljs av adelsmötet. Direktionen består av ordförande, vice ordförande, fem ledamöter och tre suppleanter. Den har en operativ roll och biträds av kansliet.

Direktionens ledamöter 2019-2021

Ordförande

Herr Patrik Tigerschiöld, civilekonom

Vice ordförande

Herr Johan Coyet, advokat


Ledamöter

Friherrinna Rebecka Millhagen Adelswärd, fil. dr
Friherre Christian Pfeiff, advokat
Herr Johan Stuart, civilekonom
Herr Hans von Stockenström, jur.kand.
Herr Sten Ankarcrona, BA, international relations

Suppleanter

Friherre Axel Lagerfelt, agronom
Herr Erik von Hofsten, civilekonom
Fru Liza von Engeström, advokat

Kontakt

Presskontakt/media: Louise Ribbing 070 544 14 10