Riddarhusdirektionen

 

Direktionen fungerar som Riddarhusets styrelse. Den har ett treårigt uppdrag och väljs av adelsmötet. Direktionen består av ordförande, vice ordförande, fem ledamöter och tre suppleanter. Den har en operativ roll och biträds av kansliet.

Direktionens ledamöter 2016-2018

Ordförande

Greve Gustaf Wachtmeister af Johannishus, civilekonom

Vice ordförande

Herr Patrik Tigerschiöld, civilekonom

Ledamöter

Friherre Johan Hamilton af Hageby, civilekonom
Herr Johan Stuart, civilekonom
Herr Johan Coyet, advokat
Herr Carl Henric Kuylenstierna, civiljägmästare
Herr Hans von Stockenström, jur.kand.

Suppleanter

Friherrinna Rebecka Millhagen Adelswärd, fil. mag.
Friherre Christian Pfeiff, advokat
Herr Erik von Hofsten, civilekonom

Kontakt

Presskontakt/media: Louise Ribbing 070 544 14 10