Nyupptäckt bild av Lantmarskalkssalen

Det har varit höljt i dunkel hur Lantmarskalkssalen såg ut före Isak Gustaf Clasons renoveringar i början av 1910-talet, de som gett salen dess nuvarande utseende.

I Stockholms stadsmuseums samlingar fann undertecknad ett fotografi som ändrar på detta. Det är taget av fotografen Anton Blomberg (1862–1936) någon gång före 1911.

Bilden är nu digitaliserad och är det enda kända fotografiet på salen såsom den såg under andra hälften av 1800-talet.

Sekreta utskottet

Rummet har en lång historia. Under frihetstiden samlades det Sekreta utskottet där för att diskutera rikets hemliga ärenden, inte minst utrikespolitiken. I utskottet ingick ursprungligen representanter för adeln, prästerna och borgarna. Bönderna hölls utanför.

Från 1778 utförde Lorens Pasch d.y. en stort antal porträtt föreställande lantmarskalkarna som successivt hängdes upp på väggarna.

Klubb- och samtalsrum

Men salen förföll alltmer. I en artikel i Arte et Marte från 2012 har Fredrik Styrfält beskrivit hur man på 1850-talet hade ett behov av att ommöblera den:

”Bristen på möteslokaler var stor under åren det fortfarande hölls riksdagar på riddarhuset. Ståndets ledamöter tvingades ofta till pinsamheten att ta emot besökare i Stenhallen eller utomhus och man hyrde därför en tid ett klubbrum i operahuset på riksdagens bekostnad.

Åren 1858–59 genomfördes renoveringar i syfte att inrätta egna ”klubb- och samtalsrum” i det som då fortfarande kallas utskottsrummen. För att underlätta passage byggdes samtidigt en trappa i två personers bredd ned till förrummet. Samtidigt möblerades rummen för att bättre passa sitt syfte.”


Foto: Anton Blomberg/Stockholms stadsmuseum.

I Riddarhusets kassaräkning från 1858 finner vi en förteckning på de möbler som inköpts för inredningen som gjordes då. Förteckningen och den nyfunna bilden är samstämmiga om hur ett av Riddarhusets viktigaste rum tedde sig under den tid då fyrståndsriksdagen ännu verkade, men gick mot sitt slut.

Inventarieförteckning

40 porträtt av lantmarskalkar i förgyllda ramar
1 sessionsbord av mahogny
5 par dubbelfönster
5 par dubbeljalousier av paramatta
Samt järnstänger och ringar
5 par fönstergardiner av rött tyg samt käppar och ringar
1 bordstudsare
2 speglar med förgyllda ramar
2 hyllor av betsat trä
2 hörnsoffor av betsad björk, klädda med rött tyg
1 ryggsoffa av betsad björk, klädd med rött tyg
1 soffa med fyra dynor av betsad björk, klädd med rött tyg
2 dussin stolar av betsad björk, klädda med rött tyg
1 dussin stolar av ek, klädda med grönt gutta perchatyg
1 bord av furu med två lådor, 5 alnar långt, 2 alnar brett
1 grönt överdrag av kläde, löst hörande till sistnämnda bord
1 spottlåda
2 mattor

Dessutom stod två skulpturer av Pierre Hubert L’Archevêque i salen, den ena avbildande Per Ribbing (utanför bild) och den andra en modell av Gustav Vasa-statyn på Riddarhustorget.

Text: Oscar Langenskiöld, riddarhusamanuens.

Foto: Stockholms stadsmuseum.