28 maj 2024

Utdelningar till stipendier och understöd

I dagarna delar Riddarhuset ut drygt 51 miljoner kronor till totalt 1.410 stipendiater och understödsmottagare bland ättemedlemmarna.

–          Vi hade ett femtiotal fler ansökningar i år jämfört med förra året, vilket kan bero på det allmänna ekonomiska läget, säger riddarhussekreterare Erik Drakenberg.

Riddarhusets delar årligen ut stipendier och understöd till destinatärer utifrån bestämmelserna i de över 330 stiftelser som Riddarhuset förvaltar. Det är stiftelser som bildats av ättemedlemmar genom århundradenas gång och där stiftarna har beslutat vilka som kan ta del av utdelningen och till vilka ändamål.

Ansökningar till stipendier och understöd sker digitalt via länk på riddarhuset.se.  Den kommande ansökningsperioden pågår 1 juli–15 oktober 2024 och utdelning sker året därpå.

Stipendierna riktar sig främst till högskolestuderande och beloppen varierar men ligger oftast mellan 14.000–30.000 kronor beroende på vad som studeras och under vilket studieår. Några stiftelser har så kallad uteslutande företrädesrätt och ur dessa kan en företrädesberättigad sökande få väsentligt högre belopp.

Understöd delas ut till ekonomiskt behövande med låg inkomst och där sjukdom eller andra behjärtansvärda skäl kan ligga till grund för en extra utdelning.

Vadstena Adliga Jungfrustiftelse (VAJS) är en särskild stiftelse som bildades på 1730-talet och som riktar sig till ogifta adliga kvinnor. Oftast skrivs döttrar in av sina föräldrar redan vid födelsen. Det är en bra strategi, eftersom utdelning från stiftelsen sker till de 100 ogifta kvinnor som varit inskrivna längst. Dessa 100 personer får i år dela på 1.314.179 kronor.

Utdelning 2023/2024 i siffror

Antalet ansökningar/antalet beviljade ansökningar

  • Stipendier: 915/811
  • Understöd: 644/599

Utdelning total summa fördelad på antalet sökande kvinnor/män

  • Stipendier: 22.157.690 kronor till 429 kvinnor och 382 män
  • Understöd: 29.152.752 kronor till 417 kvinnor och 182 män

(Den beskurna bilden visar del av en målning gjort av Anders Montan 1875. De två systrarna Elsa och Marta Rosencrantz bär ordenstecknet för Vadstena Adliga Jungfrustift. Ordenstecknet kan beställas från Riddarhusets kansli och får även bäras av gifta, före detta stiftsjungfrur. Porträttet skänktes 1959 till Riddarhuset av Ulfstand Rosencrantz.)