01 juli 2024

Sök stipendier och understöd

Nu är årets ansökningsperiod igång!

Ättemedlemmar kan ansöka om stipendier och understöd digitalt via länk på hemsidan fram till den 15 oktober 2024.

Riddarhuset delar årligen ut drygt 50  miljoner kronor i stipendier och understöd till ättemedlemmar i behov av ekonomiskt understöd eller för studier, framför allt på högskole- och universitetsnivå.

På hemsidan finns mer information om stiftelseförvaltningen.