04 juni 2024

Renovering pågår – även på Löfstad slott

Riddarhuset i Gamla stan genomgår just nu en stor interiörrenovering. Även på Riddarhusets domänstiftelse, Löfstad slott utanför Norrköping, pågår omfattande renoveringsarbeten. Slottet håller ändå öppet för allmänheten och erbjuder ett härligt sommarprogram.

I slottet installeras värme med radiatorvatten och direktelen i paradvåningen försvinner. En liten gnagare (strit) äter upp träinredningen i köksvåningen. Då hela dess livscykel bygger på äggläggning vid låga temperaturer ska slottet nu varmhållas under den kalla perioden så att inga ägg ska produceras.

I källaren trycker det in vatten och just nu undersöks varifrån vattnet kommer. Så småningom ska en bergvärmepump installeras.

Taket på smedjan byts och ersätts med nytt tegel. Putsen repareras och takstolar kontrolleras.

Det är ett ständigt pågående arbete att hålla Löfstad i sitt goda skick men så är det också ett av vårt lands bäst bevarade 1600-talsslott.